Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Novoročenky 2025

Korektura novoročenky

Před tiskem Vám novoročenku zašleme k náhledu na uvedený e-mail v objednávce, kdy provedete vizuální kontrolu textu, loga a rozvržení novoročenky. Náhled ke korektuře zpracujeme a odešleme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky do systému.

Způsob platby

Na dobírku
Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL (Česká a Slovenská republika, spolehlivá služba s dodáním druhý den po odeslání). Termín expedice Vám zašleme na e-mail uvedený v objednávce.

Bankovním převodem - platba předem na účet
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte výzvu k platbě a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na účet číslo 2300345704/2010  vedený u Fio banka, a.s.

Dodání

Dodací lhůty tištěných novoročenek
Zboží je expedováno ihned po vytištění, dokončení závěrečných prací a ověření platnosti objednávky, popřípadě zaplacení zálohové faktury. Zpravidla expedujeme do 3 - 14-ti dnů od schválení korektury, dle expedičních termínů.

» Objednávky přijaté do 10.10. expedujeme 30.10.
» Objednávky přijaté do 30.10. expedujeme 10.11.
» Objednávky přijaté od 31.10. expedice probíhá 1x týdně.
» Objednávky přijaté od 15.11. expedice probíhá každý den (po-pá).

Na přání zákazníka je možné dohodnout individuální termíny expedice. Termíny expedice jsou závislé na termínu schválení zaslané korektury k náhledu.

Dodací lhůty elektronických novoročenek
Elektronická vánoční přání a novoročenky zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v objednávce po připsání platby na náš účet.

Způsob zaslání zboží
Balíkovou přepravní službou PPL (Česká a Slovenská republika, spolehlivá služba s dodáním druhý den po odeslání celá ČR a SK).
Cena za poštovné a balné je uvedena v ceníku. Při objednávce vánočních přání PF 2025 nad 2 000Kč (bez DPH) je poštovné i balné ZDARMA. (platí pouze pro ČR) - nezapočítává se doplňkové zboží a služby.
Pro SK nad 3000 Kč (bez DPH) je poštovné i balné ZDARMA (platí pro dopravu na Slovensko).
Novoročenky (knížka, skládané) dodáváme rozložené (otevřené).

Elektronická vánoční přání a novoročenky zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.

Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či přepravou.

Storno objednávky

Zaslaná objednávka je závazná a lze ji stornovat pouze ve chvíli, kdy nejsou zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice). V opačném případě je nutné uhradit stornopoplatek za náklady vzniklé při zpracování objednávky dle těchto sazeb.

•    Na zakázce nebyly započaty žádné práce: 0 Kč
•    Byly provedeny grafické úpravy nebo byl odeslán návrh: 300 Kč
•    Zboží bylo vytištěno: 300 Kč + 70% z ceny tisku
•    Zboží bylo odesláno: 100% z ceny objednávky + náklady na dopravu a případné vícenáklady s vrácením zásilky + případné administrativní úkony.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Námi nabízené produkty jsou tvořeny na základě Vaší objednávky a jedná se tak o zakázkovou výrobu zboží, které je upraveno dle přání kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Nejedná-li se o případ uvedený výše dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího viz kontakty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Nárok na úhradu škody vzniklé na dodaném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně tohoto dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Faktura (daňový doklad)

Není součástí dodávky, zasíláme ji automaticky nebo je ke stažení pod vaším účtem (mé objednávky > Faktury) až po dodání a přijetí platby. Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s elektronickou fakturací, dle Zákona o DPH.

V případě, že potřebujete přiložit k objednávce originální doklad, dopište této požadavek v poznámce on-line objednávky. Při odesílání originálního dokladu dodatečně po odeslání objednávky, může být prodejcem požadována po kupujícím úhrada nákladů spojená s odesláním.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní, kontaktní či jiné údaje, které získáme z Vaší objednávky nebudou poskytovány třetím stranám. Jediným možným případem, kdy jsou tato data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě objednaného zboží přepravní službě. Přepravci jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené v objednávce.

Požadavky na podklady (loga, značky,podpisy...)

Je nutné ve vlastním zájmu dodat kvalitní podklady pro tisk (loga, značky, podpisy), aby byl dosažen kvalitní tisk. Více o tom, jak dodat podklady k tisku, naleznete v sekci "Jak dodat logo".

Individuální požadavky

Individuální návrh
V případě zpracování zcela individuálního návrhu se cena odvíjí od náročnosti jeho zpracování. Zákazník je předem informován o ceně za individuální grafický návrh.

Individuální úprava
V případě individuální úpravy návrhu z nabídky se cena odvíjí od náročnosti jeho zpracování úpravy. V případě, že se cena zpracování „vejde“ do paušální základní ceny za individuální úpravu bude cena úpravy přičtena k objednávce. Zákazník je předem informován o ceně za individuální úpravu návrh nad rámec paušální ceny uvedené u daného typu produktů.

Slevy a marketingové akce

Slevy není možno kombinovat nebo sčítat s dalšími slevami, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí, pokud není uvedeno jinak.

Copyright

Všechny uvedené motivy jsou chráněny autorským zákonem.

Ostatní

Server novorocenky.cz a jeho provozovatel Abcool s.r.o. (vice informací na stránce "Kontakty")  jako výrobce firemních novoročenek a vánočních přání, prodává své výrobky převážně podnikatelským a jiným subjektům, případně i velkoobchodním partnerům, které mají identifikační a daňové identifikační číslo. Proto jsou pro lepší přehlednost všechny ceny v cenících uváděny bez DPH.

Nabídka novoročenek:
Novoročenky dle žánru motivu
Informace a služby:
Hot-line: 603 729 354
výrábíme novoročenky a vánoční přání
|Copyright © 2010-2015 www.veselevanoce.cz